Reklamace

Záruka
Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 36 měsíců od převzetí zboží stejně jako v kamenném obchodě. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při převzetí Vámi.

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití
Pegboards.cz nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím. 

Reklamace a její průběh
Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo poštou. K tomu, abychom mohli reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil na webu pegboards.cz (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení).

Při uplatnění reklamace Vám bude vždy vystaveno potvrzení o přijetí reklamace.

 

Osobní předání Reklamované zboží můžete vrátit osobně na následujících adresách a to vždy po předchozí telefonické domluvě na čísle +420777089021 : 

Adresa Praha:
Blažíčkova 4
Praha 4  140 02

Adresa Kolín
Starokolínská 932
Kolín 280 02

Formulář pro uplatnění reklamace s Vámi rád vyplním přímo na místě při předání.

 

Odeslání na adresuV případě, že budete zakoupené zboží zasílat poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete zásilku na adresu : 

Pegboards.cz 

Starokolínská 932

Kolín 280 02

tel: 777089021 (na zásilky vždy uvádějte i toto telefonní číslo)

 

Do zásilky přiložte vyplněný Formulář pro uplatnění reklamace.

V případě uznání reklamace, Vám budou účelně vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky. Prosíme nezasílejte reklamované zboží na dobírku (takové zboží nebude převzato).

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými e-maily, které Vás upozorní na to, že vaše reklamace byla přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout. Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že Pegboards.cz porušil podstatným způsobem smlouvu. To Vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

 

Bližší informace najdete v obchodních podmínkách.

 

Zpět do obchodu